Inschrijven en overeenkomst | ehbocollege.nl

Inschrijven en overeenkomst

Artikel 3. Inschrijving en overeenkomst open cursus

1. Inschrijving voor de door 'Ehbocollege.nl' te verzorgen open cursussen kan door het volledig invullen en voltooien van het digitale inschrijfformulier op de website ehbocollege.nl.

2. Na voorafgaand overleg tussen opdrachtgever en ehbocollege.nl kan inschrijving op een andere wijze, namelijk telefonisch of per e-mail plaatsvinden.

3. 'Ehbocollege.nl' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het eerste lid vermeld steeds per e-mail.

4. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door ehbocollege.nl ook met andere middelen bewezen worden.

5. De bevestiging van de inschrijving of offerte geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

6. ehbocollege.nl behoudt zich het recht toe, zonder opgaaf van redenen, een inschrijving te weigeren en de cursist daarmee van deelname uit te sluiten.

Artikel 4. Overeenkomst bedrijfscursus

1. Om een aanbod te doen ontstaan wordt een offerte aangevraagd bij 'Ehbocollege.nl'.

2. De overeenkomst met betrekking tot een bedrijfscursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door ehbocollege.nl ook met andere middelen bewezen worden.

3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘Ehbocollege.nl’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Terug Verder

Kies hieronder het deel van de algemene voorwaarden waar je naar op zoek bent.

Definities en toepasselijkheid
Inschrijven en overeenkomst
Prijzen en betaling
Verplaatsen, annuleren en verhindering
Deelname aan de cursus en vervanging docent
Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom
Betwisten factuur of overeenkomst en toepasselijk recht