Verplaatsen, annuleren en verhindering | ehbocollege.nl

Verplaatsen, annuleren en verhindering

Artikel 8. Verplaatsing data 'incompany'-cursus door de opdrachtgever

Een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier (4) weken en langer dan een (1) week voor de eerste geplande cursusdag wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open cursus door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever kan tot vier (4) weken voor aanvang van de eerste geplande cursusdag kosteloos annuleren door een afmelding via de inschrijfmodule op de website, of door een e-mailbericht aan Ehbocollege.nl.

2. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één (1) week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.

3. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

4. Annulering van deelname door de opdrachtgever na aanvang van de cursus is niet mogelijk. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

5.Het uitblijven van deelname wordt opgevat als annulering. Het schort de verplichting tot betaling niet op.

Artikel 10. Verhindering van de cursist

1. Als een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus kan hij zich kosteloos laten vervangen door een door de opdrachtgever aangebrachte andere cursist, mits de vervanger voor aanvang van de eerste cursusdag wordt aangemeld bij 'Ehbocollege.nl'.

2. Een verhinderde cursist kan tot vier (4) weken voor aanvang van de cursus op verzoek gratis worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of een andere datum.

3. Bij overboeking binnen vier (4) weken voor aanvang van de cursus bedragen de kosten 30% van de cursusprijs per persoon met een minimum van € 19,50.

4. Overboeking na aanvang van de cursus is niet mogelijk. Het uitblijven van deelname schort de verplichting tot betaling niet op.

Artikel 11. Annulering door 'ehbocollege.nl'

'Ehbocollege.nl' behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hier van op de hoogte gebracht. 'Ehbocollege.nl' zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt 'Ehbocollege.nl' de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hier gebruik van maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Terug Verder

Kies hieronder het deel van de algemene voorwaarden waar je naar op zoek bent.

Definities en toepasselijkheid
Inschrijven en overeenkomst
Prijzen en betaling
Verplaatsen, annuleren en verhindering
Deelname aan de cursus en vervanging docent
Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom
Betwisten factuur of overeenkomst en toepasselijk recht