Sportongevallen | ehbocollege.nl

Sportongevallen

Opleiding Sport EHBO? Niet onnodig! 1,75 miljoen sportblessures. Zo vaak komt het in Nederland voor dat een sporter tijdens het sporten letsel oploopt. Sommige van die blessures zijn chronisch, andere acuut. In de cursus eerste hulp bij sportongevallen leert u wat te doen bij diverse sportletsels

Opleiding EHBO bij sportongevallen

De inhoud van de opleiding sport EHBO kan specifiek worden vormgegeven als die voor een bepaalde groep wordt gegeven. Wordt de cursus gegeven bij een voetbalvereniging, dan zal worden ingezoomd op de letsels bij deze sport of het nu langs de lijn, bij het veld of in de zaal is. De opleiding bevat tenminste de volgende onderwerpen:

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht aan de praktijk besteed. Daarbij wordt gebruik gemaakt van LOTUS slachtoffers. Naast de bovengenoemde onderwerpen wordt (opnieuw) geoefend met reanimeren en het gebruik van de AED
Tijdens de dag worden jouw competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvang je het certificaat “Eerste hulp bij sportongevallen”.

Wie volgt sport EHBO?

De opleiding EHBO bij sportongevallen is bedoeld voor iedereen met een geldig EHBO diploma. Heb je geen EHBO diploma, dan is in-company ook een laagdrempelige workshop sport-EHBO te organiseren. Ook hier leer je wat te doen bij sportongevallen.

Hoe lang duurt de cursus sport EHBO?

De cursus sport-EHBO duurt 8 uur en kan worden gegeven in één dag of twee dagdelen.

Waar volg je sport EHBO?

De cursus kan zowel op jouw sportclub worden georganiseerd als op de locatie van ehbocollege.nl in Amersfoort. 

Wat kost de opleiding sport EHBO?

De kosten van deze opleiding bedragen € 112,50 p.p. bij losse inschrijving. Voor volledige groepen kan een afwijkende prijs gelden. Meer informatie of inschrijven? Individueel inschrijven? Kijk in de opleidingenkalender voor de eerstvolgende mogelijkheden. Ook kun je contact opnemen voor de mogelijkheden voor een op maat gemaakte opleiding sportongevallen.

Wistjedat

ICE

Kneuzingen, verstuikingen en verzwikking zijn de meest voorkomende blessures bij sport. Kom je dit tegen dan is ICE de regel, nadat de sporter is gestopt met de inspanning:

Immobiliseren: het getroffen lichaamsdeel onbewegelijk houden

Compressie: druk uitvoeren op de blessure door een drukverband

Elevatie: het lichaamsdeel hoog houden

Samen staat ICE voor koelen: voordat je een verband aan gaat leggen koel je het lichaamdeel 10 tot 15 minuten.