Hoe kies je een EHBO opleiding? | ehbocollege.nl

Hoe kies je een EHBO opleiding?

Hoe kies je een EHBO opleiding?

ma 16-02-2015 | EHBO | Bauke

Rode of Oranje Kruis? BHV of EHBO? Een certificaat of een diploma? Waar kies je nu eigenlijk voor als je een EHBO opleiding zoekt.


Allereerst een positieve waarschuwing. In dit artikel géén reclame voor ehbocollege.nl, maar alleen maar informatie, zoals je ook in de andere nieuwsitems treft.

Je hebt besloten een EHBO opleiding te gaan volgen. Mooi en een goed voornemen. Een EHBO diploma is niet alleen fijn om te hebben voor als er thuis wat gebeurt, maar ook op werk kun je nuttig zijn. Daarnaast vragen vakverenigingen en brancheorganisaties steeds vaker om EHBO. Wil je geneeskunde gaan studeren? Doktersassistent worden? Ambulancechauffeur? Of ben je lid van de VEBAG, Zhong of de NBBU? In al die gevallen is een diploma vereist of gewenst.

E-learning EHBO

Als je in Google zoekt op EHBO opleiding kom je allereerst de e-learning varianten tegen. Laten we daar mee beginnen.

Met e-learning leer je met interactieve modules thuis, vanuit je luie stoel, de basis van EHBO. Veel van die modules, zoals die van http://www.dutchlearning.com/ zitten enorm knap in elkaar. Met filmpjes, voortgangsindicatoren en toetsvragen wordt je zo goed mogelijk voorbereid. Je haalt vervolgens een theoriecertificaat. Dat houdt in dat je de kennis op zak hebt. Nu de vaardigheden nog. Je kunt een opleiding volgen bij een opleidingsinstituut. Soms kan dat dan in kortere tijd.
Let goed op hoe die praktijkopleiding dan wordt afgesloten. Doe je een officieel examen, of krijg je een certificaat en van wie? Vraag ook na of de praktijkopleiding geaccrediteerd is. Voor het kiezen van de e-learning is het belangrijk om goed uit te zoeken of de stof aansluit op de praktijk. Met andere woorden, voor welke praktijkopleiding bereidt de e-learning je voor?

Oranje Kruis of Rode Kruis?

Als je verder Googled kom je kreten als “EHBO opleiding volgens de eisen van het Oranje Kruis” tegen. Wat is dat nu?

Het Oranje Kruis is een certificerende instelling. Zij nemen examens af en zorgen voor de certificering van instructeurs en examinatoren. Een instructeur die gecertificeerd is door het Oranje Kruis mag opleidingen geven die voorbereiden op het examen “Eerste hulpverlener” van het Oranje Kruis. Een onafhankelijke examencomissie van het Oranje Kruis neemt vervolgens het examen af. Tot nu toe is het Oranje Kruis diploma het meest geaccepteerde diploma.

Daar komt misschien verandering in. Het Rode Kruis geeft sinds een jaar ook EHBO opleidingen. Van oudsher is het Rode Kruis een hulpverleningsorganisatie en geen opleider. Ze hebben daardoor een andere visie op EHBO opleidingen. Hun EHBO opleidingen beginnen relatief “simpel”, maar hebben daarna uitbreidingsmodules om van eenvoudige EHBO handelingen ook de meer ingewikkelde te leren. Je kunt dan bijvoorbeeld een EHBO diploma halen om evenementenhulpverlener te worden. De toetsing voor het Rode Kruis EHBO diploma wordt afgenomen door de eigen instructeur en niet door een onafhankelijke commissie. De opleidingen worden vooral gegeven in verenigingsverband en nog niet bedrijfsmatig.

Medic First Aid, NIBHV en Nikta

Het lijkt wat oneerbiedig om deze op één hoop te scheppen, want er zitten veel verschillen in. Medic First Aid is een eerste hulp opleiding die net als het Oranje Kruis diploma uitgaat van de regel van 5 en de ABC methodiek. De doorlooptijd is gemiddeld wat kort. De examens worden intern afgenomen. Medic First Aid kent geen externe accreditatie.

Het NIBHV is de certificeerder voor BHV opleidingen. Net als met EHBO is de inhoud van een BHV opleiding vormvrij, maar heeft het NIBHV in de jaren veel kennis en ervaring opgedaan. Net als het Oranje Kruis zijn zij een autoriteit. Een BHV opleiding heeft een zéér beperkt deel eerste hulp handelingen en staat qua inhoud niet gelijk aan een EHBO opleiding.

Veel organisaties hebben een eigen opleiding laten certificeren door het Nikta. Deze certificeringsinstantie is vooral verantwoordelijk voor de administratieve processen van de opleider. Het geeft dus niet per definitie een garantie voor een goede opleiding, maar wel voor een net proces. De manier van examinering verschilt per organisatie die bij het Nikta is aangesloten.

Samengevat, welke EHBO opleiding?

Welke EHBO opleiding je volgt blijft een kwestie van smaak, tijd, budget en noodzaak. Er zijn veel verschillende opleidingen, maar ze worden niet overal geaccepteerd. Een Medic First Aid diploma, dat je als zwemonderwijzer hebt gehaald, wordt bijvoorbeeld bij je volgende carrière als ambulancechauffeur (waar men een Oranje Kruis diploma wil) niet meer geaccepteerd.

Meer weten of advies? Neem gerust contact met mij op!


Terug