Vanwege de nieuwe maatregelen van het kabinet om het Coronavirus in te dammen merken wij dat bijvoorbeeld lotusslachtoffers een slag om de arm houden v.w.b. hun beschikbaarheid. Daarmee is het voor ons niet mogelijk om de opleidingen die opleiden voor een Oranje Kruis diploma te organiseren. Alle herhalingsopleidingen in maart (in die maand zijn er geen basisopleidingen) zijn daarom geannuleerd.

Ben je deelnemer aan een herhalingsopleiding? Dan ontvang je een persoonlijke email met alle alternatieven.

Neem je deel aan een andere opleiding? Dan gaat die vooralsnog door. Blijf echter thuis als je verkoudheidsklachten hebt. We behouden ons het recht voor je te weigeren.