Bedrijfshulpverlening

Veel mensen denken bij “bedrijfshulpverlening” of ook wel afgekort BHV, vooral aan de jaarlijks terugkerende opleiding. Het is echter veel meer. BHV is meer een verzamelnaam voor een aantal maatregelen die je in jouw bedrijf neemt om een veilige werkplek te creëren en bij calamiteiten adequaat hulp te verlenen.

RI&E

RI&E staat voor “Risicoinventarisatie en evaluatie”. Het vormt het beginpunt van een veilige onderneming, locatie of veilig evenement. In de RI&E beschrijft je, eventueel met hulp van een arbeidsdeskundige, milieukundige of hygiënespecialist, wat de risico’s zijn in jouw specifieke situatie. Het gaat dan niet alleen om risico’s voor werknemers of vrijwilligers, maar ook voor bezoekers. Omdat elk bedrijf anders is wordt verwacht dat de uitkomst van de RI&E ook specifiek is voor jouw bedrijf. Je kunt hierbij gebruik maken van zogenaamde arbocatalogi, die voor een bepaalde sector een handreiking geven. Uiteindelijk sluit je de RI&E af met een plan van aanpak, waarin je de verbeterpunten aangeeft. In de RI&E komt ook bedrijfshulpverlening voor. De bedrijfshulpverlening is bedoeld voor het opvangen van “restrisico’s”, die ondanks jouw voorzorgsmaatregelen kunnen optreden.

BHV plan

In een BHV plan beschrijf jewelke punten, locaties en hulpmiddelen in het bedrijf of locatie van belang zijn. Daarna beschrijf je per geval wat jij of je collega’s gaan doen bij een bepaalde calamiteit. Tot slot worden plattegronden aan het BHV plan toegevoegd. Het BHV plan is het draaiboek voor de bedrijfshulpverleners.

Vluchtwegplattegronden

Bedrijfshulpverleners en andere werknemers zijn bekend in het gebouw. Bezoekers of gasten zijn dat niet. Om ook hen het pand bij een calamiteit veilig te laten ontvluchten plaats je op zichtbare plaatsen in het pand vluchtwegplattegronden. Die worden ook wel ontruimingsplattegronden genoemd. Op een makkelijke manier kan de gast of bezoeker hier zien wat te doen bij calamiteiten en waar de dichtstbijzijnde nood- en vluchtvoorzieningen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld handbrandmelders, brandslanghaspels, nooduitgangen, vluchtwegen, EHBO voorzieningen en draagbare blustoestellen.

BHV opleidingen

Hopelijk zijn er bedrijfshulpverleners tussen jouw collega’s of vrijwilligers. Die “BHV-ers” worden deskundig gemaakt door training en oefening. In de BHV opleiding leren ze elementaire brandbestrijding, manieren om een pand snel te ontruimen en levensreddende handelingen. Daarnaast krijgen ze de theorie die nodig is om de praktijk goed uit te kunnen voeren.

Ontruimingsoefening / incidentenoefening

Nu iedereen weet wat te doen, is het tijd het geleerde in de praktijk te brengen. Je organiseert, bij voorkeur jaarlijks, een ontruimingsoefening waarbij het pand of de locatie volledig ontruimd wordt. Dit houdt in dat op een veilige manier alle aanwezigen op een veilige afstand van het incident worden gebracht. Daarnaast kun je door het jaar heen kleinere incidentenoefening houden. Je kunt beide soorten oefeningen in moeilijkheidsgraad aanpassen aan jouw BHV’ers en aan de kenmerken van het bedrijf of de organisatie.