Vluchtwegplattegrond

Bij een veilig gebouw horen goede afspraken over wat te doen in geval van nood. Die afspraken heeft u vastgelegd in een ontruimingsplan, bhv-plan of bedrijfsnoodplan. Medewerkers en bedrijfshulpverleners zouden de inhoud van dit plan moeten kennen.

Wanneer zich echter een incident voordoet is het ook belangrijk dat andere aanwezigen zichzelf of anderen in veiligheid kunnen brengen, bijvoorbeeld als het noodzakelijk is om te ontruimen, of om de locatie van blusmiddelen of EHBO-faciliteiten te kunnen vinden. Hiervoor worden plattegronden gebruikt. Er bestaan grofweg 2 verschillende soorten veiligheidsplattegronden

Ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond ( ook wel vluchtwegplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd) is bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden.

Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. De informatie is in eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voor het geval zich een noodsituatie voordoet.

Aanvalsplattegronden

Een aanvalsplattegrond is in eerste instantie bedoeld voor de brandweer, maar kan ook worden gebruikt door de bedrijfshulpverlening van uw gebouw (dan wordt het een veiligheidsplattegrond genoemd). Op deze plattegrond worden alle relevante (brand)preventieve en –repressieve voorzieningen weergegeven en daarnaast alle risico’s die in een gebouw aanwezig zijn. Denk hierbij aan de locatie van afsluiters van gas, elektra, water of bijvoorbeeld de plekken waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Inhoud van een plattegrond

NEN1414 stelt de inhoudelijke eisen op basis waarvan gemeenten en brandweerkorpsen de plattegronden toetsen. De norm stelt eisen aan de inhoud, vorm, kleuren, teksten en veel andere details van de plattegrond. Juist door deze details blijkt het vaak erg lastig zelf een goede en kloppende plattegrond te maken. Ontruimingsplattegronden moeten eenvoudig en goed leesbaar zijn zodat iedereen de tekening snapt. De taal moet gangbaar zijn in de gegeven situatie. Hotels hebben om die reden vaak meerdere talen nodig op de plattegrond.

Ontruimingsplattegronden moeten ten minste informatie bevatten over:

  • Alle relevante (nood)uitgangen
  • De horizontale en verticale vluchtroutes (vloeren, trappen, hellingbanen)
  • De elementaire brandbestrijdingsmiddelen (brandslanghaspels, blustoestellen, handbrandmelders enz.)

De rotatie van een plattegrond dient overeen te komen met de vluchtrichting van de lezer. Niet elke plattegrond kan dus op elke plek op een verdieping worden gebruikt. Om dit nog duidelijker te maken dient u ook de vluchtrichting op de plattegrond aan te geven.

Veelgestelde vragen over plattegronden (FAQ)

Door wie mag een plattegrond gemaakt worden?

U mag een ontruimingsplattegrond of aanvalsplattegrond zelf maken, zolang deze maar wel aan alle eisen voldoet. Er zijn veel bedrijven die de plattegrond voor u kunnen maken. Neem hier contact op om te vragen naar de mogelijkheden bij baukejonkmans.nl

Hoe groot moet een plattegrond zijn?

De plattegrondtekening moet minimaal de schaal 1:250 te hebben. Bij ontruimingsplattegronden voor individuele kamers (bijvoorbeeld hotels) mag de schaal worden gereduceerd tot 1:350, mits alle informatie herkenbaar en leesbaar is.

Wat moet er voor tekst bij een plattegrond?

De instructies “hoe te handelen bij brand of ongeval” moeten op de plattegrond of dichtbij de plattegrond worden weergegeven. Daarnaast dient u ook aan aantal andere gegevens te vermelden zoals de titel, de opsteller van de plattegrond, de objectgegevens (naam gebouw, bouwlaag etc) en het tekeningnummer met de revisiedatum.

Wat voor symbolen mag ik gebruiken op een plattegrond?

De symbolen die u mag gebruiken op een vluchtweg- of aanvalsplattegrond zijn niet vormvrij. Om de herkenbaarheid te waarborgen staan die symbolen beschreven in NEN1414 en NEN3011:2004.

Waar moet een ontruimingsplattegrond hangen?

Ontruimingsplattegronden moeten zichtbaar en bereikbaar worden opgehangen op plaatsen in uw gebouw waar personen de gelegenheid hebben de informatie te bekijken. Dit verschilt dus per gebouw. Een hotel zal een plattegrond in de gemeenschappelijke ruimten en alle gastenkamers moeten hangen, terwijl een kantoorpand wellicht kan volstaan met plattegronden in de gangen en bijvoorbeeld de vergaderzalen.

De plattegrond moet op zichthoogte hangen, namelijk 160 cm vanaf de vloer tot het midden van de plattegrond.

Ben je nu klaar met het BHV plan en met de vluchtwegplattegronden? Dan is het tijd om eens te gaan oefenen. Kijk hier voor tips voor een draaiboek ontruimingsoefening.