Drugs EHBO

Drugs EHBO

EHBO specialisatie

Drugs worden gebruikt als genotsmiddel. Helaas komt het ook voor dat de uitwerking van die drugs verkeerd valt, met in uitzonderlijke gevallen dodelijke gevolgen. Goed en snel herkennen wat er met een gebruiker aan de hand is, wat er gebruikt is en welke verschijnselen bij welke drugs horen is belangrijk. Dit en natuurlijk wat te doen, de eerste hulp, leer je in de opleiding drugsongevallen of “Eerste hulp bij drugsongevallen” (EHBD).

De opleiding drugsongevallen is bedoeld voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met drugsgebruik. Naast medewerkers in de horeca, beveiligers, portiers, medewerkers van scholen, toezichthouders en hulpverleners, is de cursus ook geschikt voor mensen die zelf recreatief gebruiken, zoals bij het uitgaan.

Verschillende soorten drugs

Alleen jonge mensen gebruiken drugs? Niet waar! Het tegendeel is waar. Druggebruik zoals alcohol of medicijnen komt juist bij ouderen veel voor.
In de opleiding worden drugs opgedeeld in drie categorieën, namelijk

  • halucinogenen ("trippers" of waarnemingsveranderende drugs)
  • stimulanten (“uppers”)
  • narcotica (“downers” of verdovende middelen)

Elk van die categorieën kent meerdere middelen (wij gebruiken het woord “middelen” vanwege de negatieve connotatie van “drugs”). Sommige van die middelen zijn maatschappelijk geaccepteerd, andere niet en vaak onbekend. Je leert die middelen herkennen en benoemen om zo de belevingswereld van de gebruiker beter te begrijpen.

Aan het einde van deze cursus kun je hulpverlenen bij gezondheidsverstoringen door drugs. Je weet wat drugs doen en kunt gewenste en ongewenste effecten goed prioriteren én behandelen.

Wij geven de opleiding met als uitgangspunt begrip voor de gebruiker van drugs. Alleen zo kun je goed hulp te verlenen. De onderwerpen die gedurende de dag voorbij komen zijn

  • Vanuit de gebruiker. Drugs; waarom, wie en hoe?
  • Verschillende drugs: Werking, verschijnselen en letsels
  • Vijf belangrijke punten bij drugsongevallen
  • Reanimatie en gebruik van de AED
  • Hulpverlenen bij volgens de ABCDE methodiek bij drugsongevallen

Bij het hulpverlenen leer je systematisch te onderzoeken wat er met iemand aan de hand is. Je leert hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en je kunt aan het einde van de cursus verklaren welke klachten simpelweg bij een middel horen en wanneer er écht een gezondheidsverstoring is. Uiteraard weet je na de cursus wat je dan moet doen.

Omdat communicatie bij het hulpverlenen bij slachtoffers door drugsgebruik belangrijk is, wordt gebruik gemaakt van een acteur. Deze gespecialiseerde acteur weet de reactie van mensen onder invloed van drugs waarheidsgetrouw na te bootsen.

 

Neem je individueel deel? Dan kost deze opleiding € 125 per persoon.

Deze cursus kunnen wij ook organiseren voor een besloten groep of op jouw locatie. Neem contact op voor meer informatie of een prijsopgave.

Er gelden geen specifieke toegangseisen. Wel is een open en respectvolle attitude met betrekking tot drugsgebruik een vereiste.

Startdatum Maand Variant Locatie

Powered by Eduframe