Een ontruimingsplattegrond lijkt een ‘moetje’, maar is écht nuttig. Bij een veilig gebouw horen goede afspraken over wat te doen in geval van nood. Die afspraken heb je vastgelegd in een ontruimingsplan, bhv-plan of bedrijfsnoodplan. Medewerkers en bedrijfshulpverleners zouden de inhoud van dit plan moeten kennen.

Maar als het misgaat wil je natuurlijk graag dat iedereen zichzelf of anderen in veiligheid kan brengen, niet alleen BHV-ers. Als er wordt ontruimd moet iedereen de nooduitgang kunnen vinden, als bezoeker wil je weten waar de AED hangt en als er brand is wil je snel de handbrandmelder kunnen vinden. Om die informatie te geven kun je gebruik maken van plattegronden. Er bestaan grofweg 2 verschillende soorten veiligheidsplattegronden

Ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond ( ook wel vluchtwegplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd) is bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie De plattegrond zorgt er voor dat aanwezigen het pand veilig en zelfstandig kunnen verlaten. De informatie is in eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie bij calamiteiten. Niet teveel informatie dus.

Aanvalsplattegronden

Een aanvalsplattegrond is in eerste instantie bedoeld voor de brandweer, maar kan ook worden gebruikt door de bedrijfshulpverlening van jouw gebouw (dan wordt het een veiligheidsplattegrond genoemd). Op deze plattegrond worden alle relevante (brand)preventieve en –repressieve voorzieningen weergegeven. Ook staan de ‘risico’s’ die in een gebouw aanwezig zijn op de plattegrond. Denk aan de locatie van afsluiters van gas, elektra, water of bijvoorbeeld de plekken waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Inhoud van een plattegrond

NEN1414 stelt de inhoudelijke eisen op basis waarvan gemeenten en brandweerkorpsen de plattegronden toetsen. De norm stelt eisen aan de inhoud, vorm, kleuren, teksten en andere details van de plattegrond. Juist door die details blijkt het vaak erg lastig zelf een goede en kloppende plattegrond te maken. Ontruimingsplattegronden moeten eenvoudig en goed leesbaar zijn zodat iedereen de tekening snapt. De taal moet begrijpelijk zijn.

Op jouw ontruimingsplattegrond moet je informatie kunnen vinden over

  • Alle relevante (nood)uitgangen
  • De horizontale en verticale vluchtroutes (vloeren, trappen, hellingbanen)
  • De elementaire brandbestrijdingsmiddelen (brandslanghaspels, blustoestellen, handbrandmelders enz.)

De oriëntatie van een plattegrond dient overeen te komen met de vluchtrichting van de lezer. Niet elke plattegrond kan dus op elke plek op een verdieping worden gebruikt. Om dit nog duidelijker te maken dien je ook de vluchtrichting op de plattegrond te markeren. Die is altijd lichtgroen.

Veelgestelde vragen over plattegronden (FAQ)

Door wie mag een plattegrond gemaakt worden?

Als je internet afspeurt lijkt het anders, maar je mag een ontruimingsplattegrond of aanvalsplattegrond zelf maken! Maar zorg dat de plattegrond aan de eisen voldoet. Toch liever uitbesteden? Er zijn veel bedrijven die de plattegrond voor je kunnen maken. De prijs van de plattegronden hangt af van hoe je de basisplattegrond aanbiedt (vaak bij voorkeur in AutoCad / .dwg formaat) en welke informatie er nog moet worden ingetekend. Vaak werkt men met opstartkosten en vervolgens een prijs per tekening, verdieping of ruimte. Vraag altijd na wat de kosten zijn als je zelf het digitale bestand laat afdrukken, dat scheel vaak enorm.

Hoe groot moet een plattegrond zijn?

De plattegrondtekening moet minimaal de schaal 1:250 te hebben. Bij ontruimingsplattegronden voor individuele kamers (bijvoorbeeld hotels) mag de schaal worden gereduceerd tot 1:350, mits alle informatie herkenbaar en leesbaar is.

Wat moet er voor tekst bij een plattegrond?

De instructies “hoe te handelen bij brand of ongeval” staan op de plattegrond, of op een bordje ernaast. Daarnaast vermeld je ook aan aantal andere gegeven zoals de titel, de opsteller van de plattegrond, de objectgegevens (naam gebouw, bouwlaag etc) en de datum van de tekening

Wat voor symbolen mag ik gebruiken op een plattegrond?

De symbolen die je mag gebruiken op een vluchtweg- of aanvalsplattegrond zijn beschreven in NEN1414 en NEN3011:2004. Het zorgt er voor dat je ook in een vreemd gebouw de symbolen kunt herkennen.

Waar moet een ontruimingsplattegrond hangen?

Ontruimingsplattegronden moeten zichtbaar en bereikbaar worden opgehangen. Dit verschilt dus per gebouw. Een hotel zal een plattegrond in de gemeenschappelijke ruimten en alle gastenkamers moeten hangen, terwijl een kantoorpand wellicht kan volstaan met plattegronden in de gangen en bijvoorbeeld de vergaderzalen.

De plattegrond moet op zichthoogte hangen, namelijk 160 cm vanaf de vloer tot het midden van de plattegrond. Naast de deur is een mooie plek.

Ben je nu klaar met het BHV plan en met de vluchtwegplattegronden? Dan is het tijd om eens te gaan oefenen. Kijk hier voor tips voor een draaiboek ontruimingsoefening