Het examen eerste hulpverlener

De opleiding zit er op en je bent er klaar voor, het  EHBO examen! Maar hoe gaat dat nu in zijn werk? Hier beschrijven we hoe het examen eerste hulpverlener volgens het Oranje Kruis in zijn werk gaat.

Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis neemt het examen af. Het Oranje Kruis is een certificerende instantie. Er zijn bedrijven, verenigingen en andere organisaties die toekomstige EHBO’ers opleiden voor dit examen. In dat geval is ook de instructeur door het Oranje Kruis gecertificeerd. Een organisatie zelf is niet door het Oranje Kruis gecertificeerd. Het Oranje Kruis geeft niet zelf opleidingen. Meer informatie over het Oranje Kruis kun je hier vinden.

Het examenteam EHBO

Twee examinatoren nemen het echte examen af. Dat zijn vaak beide instructeurs EHBO. Jouw eigen instructeur kan niet examinator zijn tijdens jouw cursus. De examinatoren hebben een training gevolgd om examens af te nemen en worden af en toe gecontroleerd door een consulent van het Oranje Kruis.
Bij het examen EHBO hebben naast de examinatoren ook Lotus-slachtoffers een belangrijke rol. Elke examinator heeft hulp van een Lotus (een slachtofferacteur). Omdat de organisator/jouw instructeur de Lotus regelt, kan het soms dezelfde zijn als waar je eerder in de opleiding mee hebt geoefend.
Het examenteam is 30 minuten voor aanvang aanwezig. Ze nemen dan de examenseries door, controleren de locatie en aanwezige verband- en oefenmiddelen en instrueren de Lotus-slachtoffers.

Voor het examen EHBO

Alle voorbereidingen zijn gedaan. Nu heet één van de examinatoren je welkom. Hij of zij vertelt hoe het examen in zijn werk gaat en stelt het examenteam voor. Ook vertelt hij of zij over de mogelijkheid van een time-out. Daarna controleert een examinator de legitimatiebewijzen van de deelnemers. De deelnemers verlaten de examenruimte.

Examenseries EHBO

De examinatoren hebben examenseries doorgekregen van het Oranje Kruis. Die series beschrijven welke praktijkhandelingen getoetst moeten worden. Jouw eigen instructeur weet niet wat er geëxamineerd gaat worden. De examenseries bestaan uit drie delen. Deel I bestaat uit reanimatie en het gebruik van de AED, deel II zijn de handelingen met betrekking tot vitale functies en deel III de overige letsels. Over het algemeen worden deel I en II door de ene examinator en deel III door de andere examinator afgenomen. De inhoud van de examenseries kun je hier vinden.

Start van het examen

Wanneer het examen start kom jij samen met een andere deelnemer gevraagd naar de examenruimte. De volgorde bepaalt jouw instructeur. Jouw eigen instructeur mag overigens niet bij het examen aanwezig zijn.
In de examenruimte splitsen jullie. Jij gaat met de ene examinator mee, de andere kandidaat met de ander. Je werkt dus alleen.
De examinator geeft misschien nog een korte toelichting, maar dan begint het examen echt. De Lotus heeft één van de voorgeschreven verwondingen opgezet, of acteert een bepaalde aandoening. Vanaf dat moment moet jij aan de slag.

Eerste hulp verlenen

De hulp verleen je alsof het een echte situatie is. Als er iets moet worden “ingebeeld” moet de examinator daarvoor zorgen, of kun je vragen wat je ziet. Je behandelt het ongeval met de verbandmiddelen die aanwezig zijn. De examinator kijkt of hij genoeg heeft gezien om de oefening te beoordelen. Hij stopt dan de oefening. Het moment waarop hij de oefening stopt zegt niets over de uitslag. Op deze manier ga je door tot alle oefeningen zijn gedaan, dan wissel je van examinator.

Letsels uitbeelden, koppelen of uitvragen

Soms is het logisch dat oefeningen aan elkaar worden gekoppeld. Denk aan een hevige bloeding aan de onderarm die verdergaat in shock, stabiele zijligging, controle ademhaling en vervolgens reanimatie en de AED. Zo heb je dus meerdere examenhandelingen achter elkaar gedaan. Het examen duurt 15 minuten per examinator, dus in totaal 30 minuten. Dat is maar kort. De examinator zal er dan soms ook voor kiezen om bepaalde onderwerpen “uit te vragen”. Dat zijn vaak de meer eenvoudige handelingen, of handelingen die niet goed uit te beelden of te grimeren zijn.

Uitslag EHBO examen en cesuur

Wanneer je bij beide examinatoren bent geweest is jouw examen voorbij. Je krijgt de uitslag niet direct. Eerst ga je weer naar de ruimte waar je moest wachten voorafgaand aan het eexamen. De volgende twee komen nu binnen. Na elke vier kandidaten wisselt de examenserie.

Als examens zijn geweest spreken de examinatoren en Lotussen na en bepalen zij de einduitslag. Heb je deel I en II volledig goed en tenminste 5 punten in deel III? Dan ben je geslaagd. Een oefening moet volledig goed zijn. Dus verkeerd gezwachteld maar de rest van de oefening wel goed, is onvoldoende voor die oefening.
Meestal worden de kandidaten die gezakt zijn eerst binnengeroepen, al verschilt dat per examenteam. Daarna komen ook de andere kandidaten en krijg je het nieuws te horen.

Diploma Eerste hulpverlener

Binnen vier weken krijg je van jouw opleider het Oranje Kruisdiploma toegestuurd. Dat diploma is 2 jaar geldig en verloopt op 1 april of 1 oktober. Na 2 jaar moet je de opleiding helemaal opnieuw volgen. Om het diploma geldig te houden moet je bijscholingen volgen. Daar bepaalt een bevoegde instructeur of je nog voldoet aan de eindtermen en verlengt hij eventueel jouw diploma.
Eens in de twee jaar herhalen is een leercurve die uit didactisch oogpunt simpelweg onmogelijk is. Je bent na twee jaar bijna alles weer vergeten. Veel opleiders adviseren je om die reden tenminste elk jaar een opfriscursus te volgen.