Een automatische externe defibrillator kan onmisbaar zijn bij reanimatie. Het apparaat meet of het hart fibrilleert, geeft aanwijzingen aan de hulpverlener en geeft een schok als dat nodig is.

De afgelopen jaren is de verkoop toegenomen. Dit komt enerzijds doordat steeds meer mensen het apparaat kennen en weten hoe belangrijk het is. Anderzijds neemt de prijs van de AED’s de afgelopen jaren sterk af. Al vanaf ongeveer 850 euro heb je een goede. Steeds meer bedrijven, overheidsinstellingen en publieke plaatsen hebben ergens een AED aanwezig.

AED onbereikbaar

Helaas is er tussen al dat goede nieuws een zwarte bladzijde. Met de opkomst van AED’s valt op dat steeds meer apparaten niet bereikbaar zijn voor het algemene publiek. Bedrijven kiezen er voor om hun automatische externe defibrillator achter slot en grendel te bewaren, om diefstal en vandalisme te voorkomen. Daarnaast kiezen veel bedrijven ervoor de defibrillator alleen intern kenbaar te maken, wat zonde is als op de stoep voor dat bedrijf een AED nodig zou zijn.

AED op het station

Voorbeelden van onbeschikbare toestellen zijn er genoeg. De Nederlandse Spoorwegen (of eigenlijk ProRail als beheerder van de stations) is daar het beste voorbeeld van. Zij hebben op elk station meerdere AED’s. Echter om ze te bereiken moet een code worden ingetoetst die het spoorwegpersoneel kent.

Maar ook andere publieke plekken onttrekken zich van een belangrijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld het Nederlands openluchtmuseum. De grootte van het terrein is daar ook nog belemmerend: een vrijwilliger die de AED kan pakken kan zelden op tijd zijn.

Alternatieven: AED bereikbaar en beschikbaar maken

Maastricht, The Netherlands – September 21, 2014: An AED hanging on a wall in the City of Maastricht. An application normally used to reanimate a person who was struck by a (heart)attack

Er zijn voldoende alternatieven of zelfs originele oplossingen. Ook in het buitenland zijn daar goede voorbeelden van: China heeft AED-automaten, in Toronto (US) experimenteert men met de defibrillator de ruimte bij de pin-automaat. In Duitsland is het gewoonlijk dat het apparaat in het zicht van een camera wordt geplaatst.

Maar ook in Nederland zijn er alternatieven. Er zijn kasten verkrijgbaar met allerlei opties, zoals een optisch en akoestisch alarm, maar ook een GSM module die direct aan een of meerdere nummers doorgeeft dat de AED-kast is geopend. Ook bestaat er een module waar de hulpverlener een sms moet sturen naar een nummer. Hij krijgt een unieke code terug, waarmee de kast geopend kan worden (en het nummer van de hulpverlener gelogd wordt). Tot slot bieden grotere leveranciers zoals aedwinkel.nl ook verzekeringen aan die verlies of diefstal van het apparaat dekken.

Flauw, maar toch waar. Heb je eenmaal een AED? Dan is deze het meest effectief als je de toepassing combineert met tijdige alarmering via 112 en een goede reanimatie. Reanimatie en het gebruik van de AED kun je natuurlijk leren bij ehbocollege.nl.