Examens basis EHBO

Vroeger deed je een examen waarbij je moest aantonen dat je gemiddeld competent bent. In een aantal praktijksimulaties, die de examinator kon kiezen, werd getoetst of je op basis van de competentielijsten correct hulp verleende. Daarnaast werd de theorie mondeling getoetst.

Het nieuwe systeem

Het nieuwe systeem houdt in dat de examinatoren niet meer kunnen kiezen welke proeven van bekwaamheidje krijgt. Zij krijgen van tevoren door het Oranje Kruis de examenseries toegewezen. De examinatoren mogen geen andere onderdelen toevoegen. De series (A tot en met D) bestaan uit elk 7 sets van opdrachten. Elke combinatie bestaat uit drie delen.
– Deel I: Reanimatie en gebruik van de AED
– Deel II:Overige levensreddende handelingen (zoals shock en actieve bloedingen)
– Deel III: Overige letsels (variërend van insectensteek tot flauwte)

Voorbeeld examenserie
Serie D
1. Deel II: Flauwte (stoornis in bewustzijn) – Verslikking/verstikking (stoornis in de ademhaling) – stoornis in het bewustzijn en de ademhaling – Actieve bloeding onderarm – shock
Deel III: (Kleine) snijwond (1) – Tweedegraads brandwond (2) – Kneuzing enkel (2) – Vuiltje in het oog (1) – Hitte beroerte (3)– Kwallensteek (1)

Beoordeling en cesuur

De opgaven uit deel I en II moeten volledig correct worden uitgevoerd. Als een opdracht niet goed wordt uitgevoerd is de kandidaat gezakt voor het examen

De opgaven uit deel III hebben allemaal een aantal punten toegekend gekregen. In totaal kun je in deel III 10 punten halen. Als je 7 punten haalt slaag je.
De oefeningen zijn verschillend gewaardeerd. Het theoretisch uitvragen van EHBO bij kwallenbeten levert bijvoorbeeld 1 punt op, het behandelen van vergiftiging via de huid 3 punten.

Volledig correct uitvoeren

In het nieuwe systeem dient u de handelingen (dus ook in deel III) volledig goed uit te voeren. Stel dus dat u bij een kneuzing een net drukverband aanlegt, maar niet heeft gekoeld, dan krijgt u voor dat onderdeel geheel géén punten.

Examinatoren en LOTUS

De reanimatie mag nu ook afgenomen worden door de instructeur/examinator Eerste Hulp die tevens instructeur BLS/AED is. Omgekeerd mag een medisch docent die ook instructeur Eerste Hulp is de eerste hulp handelingen beoordelen.
Voordat het examen begint wordt afgesproken welk examinator welk onderdeel examineert.

Bij het examen zijn twee lotusslachtoffers aanwezig. Dat zijn gespecialiseerde acteurs die verwondingen kunnen grimeren en uitbeelden. Iedere examinator heeft zijn ‘eigen’ lotusslachtoffer.
De series van het examen zijn zo samengesteld, dat het voor de lotus mogelijk is om meerdere wonden te grimeren.

Vergroten waarde EHBO diploma

Met het nieuwe systeem heeft het Oranje Kruis geprobeerd de kwaliteit van de eerste hulpverleners die een EHBO diploma behalen nog hoger te maken. De waarde van jouw EHBO diploma wordt hiermee aanzienlijk vergroot, maar het is lastiger te slagen.