Waar een slachtoffer neervalt zou letterlijk van invloed zijn op de overlevingskans, of eigenlijk op de kans dat iemand stopt en met reanimatie begint. Dat schreef één van de auteurs, Dr. Comilla Sasson van de Medische Universiteit van Colorado. In het artikel wijt zij dit vooral aan de socio-economische status van de bewoners in minder goede buurten.

Nederland: 300 slachtoffers per week

Ongeveer 400.000 keer per jaar komt het in Europa voor dat een slachtoffer door acuut hartfalen gereanimeerd moet worden. In Nederland komt dit uit op ongeveer 300 slachtoffers per week. Daarnaast is er een groot aantal slachtoffers dat behoefte heeft aan reanimatie vanwege een trauma (ongeval). Hoeveel dit er zijn is onbekend.

Dat in achterstandwijken minder snel wordt gereanimeerd is volgens de onderzoekers niet nieuw. In het artikel schrijven zij dat er al meerdere jaren in Amerika een relatie is tussen de buurt en de waarschijnlijkheid dat wordt gereanimeerd.

Minder reanimatie door kosten opleiding

De bevindingen van de onderzoekers zijn gebaseerd op bestudering van 14.225 gevallen van acuut hartfalen in 29 buitenwijken in de Verenigde Staten. De onderzoekers hebben vervolgens de locaties van de incidenten in twee categorieën ingedeeld, namelijk met een hoog en een laag inkomen. Uit het onderzoek bleek dat de gemiddelde kans dat een slachtoffer wordt gereanimeerd (Basic Life Support / BLS) 29% bedraagt. In goede buurten liep deze kans op “bystander-initiated CPR” op tot 55%.
De onderzoekers wijten het verschil in de acties van de bewoners onder andere aan de kosten van een reanimatieopleiding.

Meer cijfers over reanimatie

Uit de cijfers van de Nederlandse Hartstichting blijkt dat de overlevingskans van een slachtoffer met een hartstilstand van 10 tot 20 % kan stijgen tot 70% als binnen 6 minuten adequaat wordt gereanimeerd en een AED wordt toegepast. Uit een onderzoek uit 2008 van Koster en Berdowski van het AMC blijkt dat de kans op “omstanderreanimatie” in Nederland slechts 26% bedraagt. Ook zij onderschrijven in hun onderzoek het belang van reanimatie onderwijs.

Volg een reanimatiecursus

Een reanimatiecursus (BLS/AED) kun je bij ehbocollege.nl al volgen vanaf € 25. In één dagdeel leer je op een interactieve en leuke manier hoe je moet reanimeren en hoe je een AED toepast. Je oefent veel en kunt wat je leert dus gelijk toepassen. Kijk in de opleidingenkalender voor de eerstvolgende data en zoek naar de Workshop reanimatie en AED.