Reanimatie is het best onderzochte medische vakgebied. Om te zorgen dat reanimatie effect heeft wordt continu onderzoek gedaan. Nu zijn er nieuwe reanimatierichtlijnen. Zo maakt het nogal wat uit voor het algoritme of er een AED wordt gebruikt (dus ging het tempo omhoog), of hoe snel je start met compressies (dus verdwenen pijnprikkel en aderbevoeling). Uiteindelijk zijn het de European Rescusitation Council (ERC) en American Heart association (AHA) die nieuwe richtlijnen bepalen. De landen (zoals de Nederlandse reanimatieraad) nemen die vervolgens over.

De wijzigingen van de laatste nieuwe reanimatierichtlijnen zijn als volgt:

Beademen blijft!

Alle roddels en indianenverhalen ten spijt. Kun jij borstcompressies combineren met beademingen? Dan is en blijft beademen een belangrijke toevoeging. Er is geen bewijs dat alléén borstcompressies hetzelfde effect heeft. In de nieuwe richtlijnen wordt meer aandacht besteed aan het tempo van de beademingen (1 seconde inblazen, 2 beademingen binnen uiterlijk 10 seconden). Het algoritme van 30 compressies, 2 beademingen en tempo van tenminste 100 en hoogstens 120 compressies per minuut blijft hetzelfde.

Verwarring tussen schokkende bewegingen en epilepsie

In de richtlijnen is meer aandacht voor het slachtoffer dat direct na een hartstilstand schokkende bewegingen maakt. Dit is geen epilepsie, maar een elektrische impuls van het lichaam. Controleren of iemand ademt maakt dus het verschil tussen de constatering van een epileptische aanval of een circulatiestilstand

Aandacht voor samenwerking burger, meldkamer en ambulance

Het is belangrijker dat jij en de professionals goed bij elkaar aansluiten. Daar is in deze reanimatierichtlijnen meer aandacht voor. Snel alarmeren zorgt voor snelle professionele hulp. Wanneer je niet weet wat te doen, speelt de centralist een belangrijke rol in de begeleiding van de leken-hulpverlener (dispatcher assisted CPR).

Trainen van reanimatievaardigheden

De ERC geeft duidelijk aandacht aan trainen. Zij stellen dat aangeleerde reanimatievaardigheden vervagen binnen maanden. Het kan dus volgens de ERC nodig zijn om reanimatie vaker dan één keer per jaar te herhalen/oefenen.

AED bij reanimatie

Wanneer een AED binnen 3 tot 5 minuten wordt gebruikt kan het de overlevingskans met 50 tot 70% verhogen. In de nieuwe richtlijnen is meer aandacht voor de centralist die je naar een AED wijst.

Wat verandert er voor jou als EHBO-er?

Eigenlijk weinig dus, de mechanische handelingen blijven hetzelfde. Toch zijn er kleine details waar je wat van kunt merken. Tot je volgende (herhalings)opleiding verandert er nog even niks. Blijf reanimeren zoals je geleerd hebt. Je instructeur zal je bij de opleiding helpen de nieuwe aanwijzingen te integreren in je handelingspatroon.