Hoewel een epileptische aanval vaak in verband wordt gebracht met een ziekte of aandoening, hoeft dit helemaal het geval niet zijn. Een epileptische aanval kan veroorzaakt worden door allerlei oorzaken zoals plotselinge temperatuurwisselingen, verandering van het bloedsuikergehalte, langdurig slaapgebrek, overmatig alcoholgebruik, visuele prikkels of door koortsstuipen. Dit wordt een gelegenheidsaanval genoemd en is iets anders als de aandoening epilepsie. Er is wél een epileptische aanval, maar de kans op herhaling is klein.

Hoe herken je een epileptische aanval?

Epileptische aanvallen zijn er in verschillende vormen, van een korte afwezigheid tot een grote aanval met bewusteloosheid en een onregelmatig schokken van het lichaam. In dit artikel gaat het vooral over de laatste.

Sommige slachtoffers voelen een aanval aankomen. Zij geven bijvoorbeeld aan niet te ruiken, stoppen met spreken of zijn op een andere manier even niet “bij de wereld”. Vlak hierna kan een slachtoffer wegglijden en buiten bewustzijn raken. Het lichaam van het slachtoffer verstijft en maakt vlak hierna gedurende enige tijd onregelmatig schokkende bewegingen. De hevigheid hiervan verschilt. Wanneer het schokken eindigt kan het slachtoffer nog enige tijd buiten bewustzijn blijven.

Eerste hulp bij epilepsie?

Het heeft geen enkele zin een slachtoffer uit een epileptische aanval te halen. Dit kan simpelweg niet van buitenaf. Wanneer een slachtoffer in een aanval raak is veiligheid het belangrijkste. De volgende stappen zijn belangrijk bij eerste hulp bij epilepsie.

  • Bel 112 bij een grote epileptische aanval waarbij het slachtoffer dus het bewustzijn verliest.
  • Zorg dat het slachtoffer zich niet kan verwonden. Zorg dat objecten in de omgeving worden weggezet.
  • Probeer het lichaam niet stil te houden en doe niet in de mond.
  • Schuif iets zachts onder het hoofd als dit kan, zonder het hoofd vast te houden.
  • Ben je opgeleid om bij een bekend slachtoffer medicatie toe te dienen? Dan mag dit. Anders niet.
  • Wanneer het schokken stopt, moet de ademhaling verdergaan. Controleer dit.
  • Leg het slachtoffer in de stabiele zijligging als hij of zij na de aanval nog buiten bewustzijn is.
  • Vergemakkelijk de ademhaling door knellende kleding los te maken.
  • Zorg voor een prikkelarme omgeving als het slachtoffer ontwaakt. Niet teveel toeschouwers dus.

Meer weten over epilepsie? Volg de URL naar de website van het Epilepsiefonds. http://www.epilepsie.nl/