Drugs EHBO hoort in de basisopleiding

Nederland staat in het buitenland bekend om een liberaal drugsregime. Toch doen andere landen qua gebruik van recreatieve drugs niet onder voor Nederland. Vooral onder de groep 16/30 jaar is er de laatste jaren een stijging waarneembaar, vooral in het gebruik van partydrugs.

XTC en GHB

Partydrugs worden gebruikt om plezier te hebben. Maar helaas is er de laatste tijd ook een stijging in het aantal incidenten waarneembaar. Vooral problemen met XTC zijn op EHBO posten sinds enkele jaren oververtegenwoordigd in de Monitor drugsincidenten van het Trimbos instituut. In 2013 had 62% van de ongevallen met drugs op feesten te maken met deze partydrug. In 2017 was dit 39%, maar nam het percentage combinatiegebruik toe.

Ook GHB staat flink in de statistieken. De drug is relatief goedkoop en zorgt vaak voor acute gezondheidsproblemen bij combinatiegebruik, zoals met alcohol. Meer dan de helft van de slachtoffers van GHB is niet aanspreekbaar als zij bij het ziekenhuis arriveren. GHB is lastig precies te doseren. Overdosering leidt tot bewusteloosheid (‘outgaan’), met soms ademdepressie als gevaar.

EHBO opleiding en drugsongevallen

Vreemd genoeg wordt er in de conventionele EHBO opleiding geen aandacht besteed aan de incidenten met drugs. Dat is vreemd, want de eerste hulp bij drugsongevallen is uitstekend te organiseren. Hiermee bedoelen wij dat ook in de basisopleiding al enkele simpele tips geven voor het herkennen en behandelen van drugsongevallen. In een kort hoofdstuk zouden de volgende onderwerpen kunnen worden behandeld:

  • De meest bekende drugs en hun effecten
  • Ongevallen met drugs herkennen en behandelen
    Hallucinogene middelen (XTC, paddo’s, ketamine, LSD)
    Stimulerende middelen (cocaïne, Ritalin)
    Verdovende middelen (alcohol, GHB, hennepproducten)
  • Preventie van drugsincidenten met partydrugs

De extra belasting in een EHBO opleiding van 3 dagen is nog geen uur. Uit dit extra hoofdstuk kan eventueel ook een oefening in de examenseries van deel III van het EHBO examen worden toegevoegd.

Opleiding eerste hulp bij drugsongevallen (EHBD)

De EHBD opleiding gaat verder waar de basisstof ophoudt. In deze gespecialiseerde opleiding kunnen al gediplomeerde eerste hulpverleners zich verder bekwamen in EHBO bij drugsongevallen. Tijdens de opleiding wordt geoefend met een Lotus-slachtoffer, maar wordt ook dieper op verschillende drugs ingegaan. Meer weten over deze opleiding? Lees hier verder.